van okal tho1502689318 1555669174033747242009 crop 15556691794461382725708 15737152435071794494585 crop 1573715253190547646038
Google Image

Gỗ Việt– Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) ngày 22/4/2020 vừa qua thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) mặt hàng ván sợi có độ dày dưới 6mm có xuất xứ từ Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Nguyên đơn là các công ty: Công ty TNHH Greenply Industries, Côn gty TNHH Greenpanel Industries, Công ty TNHH Century Plyboards

Thời gian điều tra phá giá từ tháng 1/2019 – 12/2019, thời kỳ điều tra thiệt hại từ tháng 4/2016 tới tháng 12/2019

Các mã sản phẩm điều tra: Hs 4411.12; 4411.13; 4411.92; 4411.93; 4411.94. DGTR có thể mở rộng hoặc thu hẹp mã HS để phù hợp với mô tả hàng hóa.

DGTR sẽ gửi bảng câu hỏi cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu, để chủ động các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với DGTR để được cung cấp bảng câu hỏi và nộp bảng trả lời trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành thông báo về việc khởi xướng. Trong trường hợp cần thiết, các công ty có thể nộp yêu cầu gia hạn thời hạn nộp bảng trả lời câu hỏi để DGTR xem xét.

%d bloggers like this: