ระบบนั่งร้านขนาด 3.1 ล้านปอนด์มีส่วนช่วยในการเปลี่ยน Gerald Desmond อายุ 50 ปี...
ที่ปรึกษาตลาดจักรยานไฟฟ้า eCycleElectric ได้ข้อสรุปว่าตลาดสหรัฐสําหรับจักรยานช่วยเหยียบ...
อดัมส์ยังเข้าใจด้วยว่าภาพถ่ายที่สร้างขึ้นอย่างระมัดระวังของเขานั้นสําคัญอย่างไรเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด ตามคําเชิญของ Bender เขาเข้าร่วม Roxburghe Club อันทรงเกียรติซึ่งเป็นสมาคมที่อุทิศให้กับการพิมพ์ที่ดีและมาตรฐานสูงในศิลปะหนังสือ