FPly Birch เป็นแผงไม้อัดที่ทําขึ้นเพื่อให้ดูเหมือนไม้อัดเบิร์ชรัสเซียจากภายนอก แต่ใช้ไม้เนื้อแข็งเขตร้อนในแกนกลางสําหรับราคาที่แข่งขันและเวลานํา

SKU: CP0300 หมวดหมู่: แท็ก:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด
Dimensions (mm)

1220×2440 มม.

Thickness (mm)

วันที่ 12 | วันที่ 15 | วันที่ 18 | 21

วัสดุ
หน้า

เบิร์ช

ย้อนกลับ

เบิร์ช

สี

สีไม้ธรรมชาติ

สายพันธุ์ไม้

ไม้เนื้อแข็งผสม

เกรดหลัก

เกรด AA ที่แต่งขึ้นอย่างเต็มที่

ประเภทกาว

MR ด้านบน

โปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์

เครื่องเรือน

การปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์

คาร์โบไฮเดรต P2

ประสิทธิภาพทางเทคนิค
Width & Length Tolerances (mm)

1.0 per meter

Moisture Content (%)

12

Density (kg/m3)

605