ไม้อัดพาณิชย์ PackPly

PackPly is the most affordable plywood with one time hot-press for most economical purpose.

เปรียบเทียบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด
ขนาด

1220×2440 mm

ความหนา

11 | 11.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 9

วัสดุ
ใบหน้า

Bintangor A | Bintangor B | Local A | Local B | Okume A | Okume B

กลับ

Bintangor A | Bintangor B | Local A | Local B | Local C | Okume A | Okume B

สี

Natural Wood Color

พันธุ์ไม้

ไม้ผสมเขตร้อน

เกรดหลัก

เกรดผสม

ประเภทกาว

MR Eco

ประสิทธิภาพ
ใบสมัคร

การบรรจุ

การปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์

E2

ความชื้น

15

ความหนาแน่น

400